Polityka prywatności

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. 

 

Pliki cookies są wykorzystywane w celu prawidłowego działania strony oraz prowadzenia statystyk strony. 

 

Niektóre pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej z której korzysta Użytkownik, inne są zachowywane na urządzeniu Użytkownika.  Akceptacja bądź jej brak na gromadzenie i korzystanie z plików cookies odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej – Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia plików cookies. 

Usługi Google

Niniejsza strona korzysta z usługi Google Analitics. Zasady korzystania przez Google z gromadzonych danych znajdują się pod adresem:  www.google.com/policies/privacy/partners/

Dane osobowe

Zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dn. 2016.05.04)(zwane dalej: rozporządzeniem RODO) informujemy, że: 


Administratorami Państwa danych osobowych jest  Specta – Gumowski, Śmiałkowska i Partnerzy Adwokacka Spółka Partnerska z siedzibą w Łodzi (90-135), przy ul. Narutowicza 40 lok. 3a, NIP: 7252055866, KRS: 0000403657; 

 

Państwa dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane tylko przez Administratora,  ewentualnie przez podmioty współpracujące z Administratorem z zakresie utrzymania prawidłowego działania strony internetowej (hostingodawcę, informatyka serwisującego stronę). 

 

Dane osobowe w postaci m.in. imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e -mail są przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania przez Państwa kontaktu zgodnie z  art. 6 ust 1 lit a rozporządzenia RODO. Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do zrealizowania kontaktu. 

 

Po zakończeniu kontaktu w/w dane osobowe przetwarzane są dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj. archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości zgodnie z art. 6 ust 1 lit f rozporządzenia RODO. Przechowywane one będą przez okres 6 lat i zostaną usunięte w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym termin ten upłynie.  Usunięcie danych osobowych przed tym terminem jest możliwe na Państwa żądanie, chyba, że ich zachowanie będzie zasadne z uwagi na nadrzędny interes Administratora związany z obroną przed ewentualnymi roszczeniami z Państwa strony. Na mocy rozporządzenia RODO Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – z ograniczeniami wynikającymi ze szczególnych uregulowań dotyczących wykonywania zawodu adwokata. Przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Nie czekaj, skontaktuj się z nami. W wielu przypadkach czas reakcji jest kluczowy.
Przewiń do góry